więcej teorii mniej praktyki

Jeżeli Twoi pracownicy do tej pory nie zetknęli się z profesjonalnymi wystąpieniami publicznymi, to będzie dla nich dobry start.

Uczestnicy na szkoleniu dowiedzą się:

  • Jak zbierać materiały do wystąpienia
  • Jak stworzyć właściwą strukturę mowy
  • Praca z ciałem co robić a czego unikać
  • Jakie narzędzia retoryczne sprawią, że wystąpienia zapadnie w pamięci słuchaczy
  • Jak mówić aby poruszyć słuchaczy

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z sytuacją wystąpienia publicznego. Przygotowanie ich do takiej sytuacji i zapoznanie z dostępnymi narzędziami. Uczestnik po szkoleniu nie stanie się wybitnym mówcą. Będzie jednak świadomy swoich możliwości i ograniczeń.

Akademia Speak Masters

Warsztat

 więcej praktyki mniej teorii

Warsztat przeznaczony dla ludzi o „mocnych nerwach”. Tutaj będziemy praktykować a pisząc jeszcze dosadniej wygłaszać swoje mowy. To jest najwłaściwsza przestrzeń nauki. Uczestnicy będą mieli możliwość zaprezentowania się przed publicznością i otrzymania informacji zwrotnej.

Założeniem warsztatu jest jego systematyczność. Spotkania trwają około 2 godzin i odbywają się z częstotliwością raz na 2,3 tygodnie.

W ramach Akademii Speak Masters to uczestnicy odgrywają pierwszoplanową rolę. Trenerzy ograniczają się do moderowania spotkania i udzielania informacji zwrotnej. 

Jest to zdecydowanie najskuteczniejsza forma rozwijania kompetencji wystąpień publicznych.